Home | SHKK
22 October 2021, Prishtine

Përfundon trajnimi treditor “Puna me të burgosur me probleme mendore dhe varësi"

Lexo më shumë
20 October 2021, Prishtine

ALLED 2 mbeshtetë SHKK-në në fushen e trajnimeve për aftësimin profesional brenda qendrave korrektuese

Lexo më shumë
17 October 2021, Prishtine

Arrestohen dy të burgosurit që u arratisën sot nga Qendra Korrektuese në Lipjan

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1066 persona
Numri i të pranuarve 8 persona
Numri i të liruarve 14 persona
Numri i të paraburgosurve 497 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1066 persona
8 persona
14 persona
497 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: