Home | SHKK
08 January 2021, Prishtine

SHKK ndalon vikendet për të dënuarit, ndërsa vazhdon me lejimin e vizitave të lira dhe vizitave familjare

Lexo më shumë
05 January 2021, Prishtine

SHKK suspendon dy zyrtarë korrektues të Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë

Lexo më shumë
31 December 2020, Prishtine

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i SHKK-së, Rasim Selmani dhe Drejtori i DSHB-së, Milazim Gjocaj, vizituan Q P Prishtinë

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1025 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 8 persona
Numri i të paraburgosurve 386 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1025 persona
7 persona
8 persona
386 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: