Home | SHKK
18 July 2019, Prishtine

SHKK vazhdon me aktivitete sportive

Lexo më shumë
16 July 2019, Prishtine

Grupi i parë i të dënuarve të QKL-së certifikohen në trajnimin me titull “Menaxhimi i Zemërimit”

Lexo më shumë
12 July 2019, Prishtine

Drejtori i Përgjithshëm i SHKK-së, z. Nehat Thaçi zgjidhet Kryesues i Bordit të AKSP-së

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1204 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 476 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1204 persona
65 persona
57 persona
476 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: