Home | SHKK
02 December 2021, Prishtine

SHKK dhe IPFK thellojnë bashkëpunimin

Lexo më shumë
01 December 2021, Prishtine

SHKK pranon donacion nga Ambasada e Holandës

Lexo më shumë
01 December 2021, Prishtine

Në Spitalin Rajonal të Pejës vdes një i burgosur

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1066 persona
Numri i të pranuarve 8 persona
Numri i të liruarve 14 persona
Numri i të paraburgosurve 497 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1066 persona
8 persona
14 persona
497 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: