Home | SHKK
16 January 2019, Prishtine

Aktivitet tjetër ne Qendrën Edukuese Korrektuese Lipjan

Lexo më shumë
16 January 2019, Prishtine

Lista përfundimtare e kandidatëve që janë kualifikuar për pozitën Zyrtar Korrektues në Burgun e Sigurisë së Lartë dhe në Qendren e Paraburgimit në Gjilan

Lexo më shumë
08 January 2019, Prishtine

Testi shëndetësor për kandidatët qe kanë aplikuar për zyrtar korrektues për Qendra e Paraburgimit Gjilan dhe Burgun e Sigurisë së Lartë.

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
persona
persona
persona
persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: