Home | SHKK
11 June 2021, Prishtine

Për të burgosurit edhe një mundësi e lehtë për të gjetur një Vend Pune

Lexo më shumë
11 June 2021, Prishtine

SHKK investon në infrastrukturën e sigurisë së Q.K Smrekonicë

Lexo më shumë
01 June 2021, Prishtine

Në QK Dubravë mbahet turniri në futboll të vogël

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1066 persona
Numri i të pranuarve 8 persona
Numri i të liruarve 14 persona
Numri i të paraburgosurve 497 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1066 persona
8 persona
14 persona
497 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: