Home | SHKK
25 June 2019, Prishtine

Dy instruktorë dhe dhjet të burgosur janë pajisur me ISO certifikim për saldim

Lexo më shumë
24 June 2019, Prishtine

Të burgosurit e Q. P Mitrovicë kanë punuar njëqind karrige dhe tavolina

Lexo më shumë
21 June 2019, Prishtine

Heset Morina shpallet Sherbyes Civil i Dalluar

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1186 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 438 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1186 persona
65 persona
57 persona
438 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: