Home | SHKK
27 November 2020, Prishtine

SHKK shënon 21 vjetorin e themelimit

Lexo më shumë
24 November 2020, Prishtine

Dy të mitur në Qendrën Korrektues për të Mitur në Lipjan po vazhdojnë studimet universitare nga kjo Qendër

Lexo më shumë
23 November 2020, Prishtine

SHKK parandalon futjen e kontrabandës në QK Dubravë

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1015 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 11 persona
Numri i të paraburgosurve 439 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1015 persona
7 persona
11 persona
439 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: