Home | SHKK
30 June 2023, Prishtine

Shërbimi Korrektues i Kosovës shpall Konkurs për Kadet Korrektues – 70 vende pune

Lexo më shumë
24 May 2023, Prishtine

Zëvendësuesi i Drejtorit të QKFL-së, Bajramaj, ka takuar Kryetaren e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Albina Rama Shabani

Lexo më shumë
18 May 2023, Prishtine

Dibrani takon pjestarët e KFOR-it Britanik flasin për siguri

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1022 persona
Numri i të pranuarve 19 persona
Numri i të liruarve 7 persona
Numri i të paraburgosurve 430 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1022 persona
19 persona
7 persona
430 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: