Home | SHKK
03 July 2020, Prishtine

Të dënuarit mbjellin domate, patate, fasule, lakra dhe tranguj nëpër institucione korrektuese

Lexo më shumë
30 June 2020, Prishtine

Drejtori Thaçi mori pjesë në takimin e radhës së Bordit të AKSP-së

Lexo më shumë
25 June 2020, Prishtine

Njoftim nga SHKK

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1224 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 543 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1224 persona
65 persona
57 persona
543 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: