Home | SHKK
04 August 2022, Prishtine

SHKK pranon donacionin e radhës nga ambasada e SHBA-së

Lexo më shumë
25 July 2022, Prishtine

SHKK dhuron gjak për nevojat e qytetarëve

Lexo më shumë
25 July 2022, Prishtine

ICITAP-i po vazhdon mbështetjen e SHKK-së

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1022 persona
Numri i të pranuarve 19 persona
Numri i të liruarve 7 persona
Numri i të paraburgosurve 430 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1022 persona
19 persona
7 persona
430 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: