Home | SHKK
12 May 2022, Prishtine

Në QKML mbahet Krosi Pranveror

Lexo më shumë
28 April 2022, Prishtine

Të dënuarit rregullojnë sistemin e ujitjes së fidanëve në QKFL

Lexo më shumë
27 April 2022, Prishtine

SHKK mbanë forumin e radhës për deradikalizimin e të të dënuarve me vepra penale të ndërlidhura me terrorizmin

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1022 persona
Numri i të pranuarve 19 persona
Numri i të liruarve 7 persona
Numri i të paraburgosurve 430 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1022 persona
19 persona
7 persona
430 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: