Home | SHKK
19 April 2019, Prishtine

Njoftim nga SHKK

Lexo më shumë
15 April 2019, Prishtine

Përfundon trajnimi dyditorë në QP Mitrovicë

Lexo më shumë
13 April 2019, Prishtine

Stafi i Shërbimit Korrektues të Kosovës vizitoi Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve të Republikës së Shqipërisë

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
persona
persona
persona
persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: