Home | SHKK
21 May 2019, Prishtine

SHKK parandalon futjen e substancave narkotine në QP Gjilan

Lexo më shumë
17 May 2019, Prishtine

Njoftim nga SHKK

Lexo më shumë
14 May 2019, Prishtine

Shoqata e grave të SHKK-së, ka realizuar vizitë studimore në Suedi

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1229 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 405 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1229 persona
65 persona
57 persona
405 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: