Home | SHKK
22 March 2019, Prishtine

Ligjërim nga Policia e Kosovës “Pasojat dhe Rreziqet nga Përdorimi i Substancave Narkotike”

Lexo më shumë
19 March 2019, Prishtine

Sqarim nga Shërbimi Korrektues i Kosovës

Lexo më shumë
18 March 2019, Prishtine

Statistikat e datës 18.03.2019

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
persona
persona
persona
persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: