Home | SHKK
06 May 2021, Prishtine

Në Qendrën Korrektuese të Dubravës vazhdojnë programet për risocializimin e të burgosurve

Lexo më shumë
05 May 2021, Prishtine

Parandalohet futja e kontrabandës në QP Prishtinë

Lexo më shumë
30 April 2021, Prishtine

SHKK vazhdon me zbutjen e masave mbrojtëse ndaj COVID 19

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1067 persona
Numri i të pranuarve 6 persona
Numri i të liruarve 6 persona
Numri i të paraburgosurve 503 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1067 persona
6 persona
6 persona
503 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: