Historiku

Ballina » Historiku

Shërbimi Korrektues i Kosovës ka filluar punën më 28 nëntor të vitit 1999, fillimisht me hapjen e Qendrës së parë të Paraburgimit në Prizren për të vazhduar pastaj me hapjen e qendrave tjera korrektuese nëpër qendrat më të mëdha të vendit.

SHKK ka trashëguar një gjendje të infrastrukturës jofunksionale, mirëpo me punë, përkushtim dhe përkrahje është vu në funksion të plotë sistemi i ekzekutimit të dënimeve dhe masës se paraburgimit, ku janë arritur përparime të dukshme si në infrastrukturë ashtu edhe në ngritjen e nivelit të cilësisë së punës.

Në prill të vitit 2000 është rekrutuar dhe trajnuar gjenerata parë prej 60 oficerëve korrektues, të cilët me sukses përfunduan trajnimin dhe pastaj filluan punën në Qendrën e Paraburgimit në Prizren. Që nga ajo kohë, Shërbimi Korrektuese i Kosovës në radhët e veta numëron 1386 staf të uniformuar dhe 283 staf civil, profesional dhe mbështetës, të trajnuar dhe përkushtuar për përmbushjen e misionit të SHKK-së.

Shërbimi i ri korrektues, është krijuar në bazat e një shërbimi demokratik dhe profesional. Një shërbim i hapur dhe i barabartë për të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të bëhen pjesëtarë të këtij shërbimi.

Të gjithë pjesëtarët e Shërbimit Korrektues të Kosovës janë të përkushtuar në shërbimin e tyre, duke u mbështetur në: Vizionin, Misionin dhe Vlerat e këtij Shërbimi.

Shërbimi Korrektues i Kosovës që nga themelimi i saj është pjesë e zhvillimeve të përgjithshme të rrethanave në Kosovën e pasluftës e cila ka kaluar nëpër sfida dhe vështirësi të ndryshme gjatë gjithë fazës së tranzicionit e deri në fazën pas shpalljes së pavarësisë. Megjithatë, ne kemi arritur progres të dukshëm në përmbushjen e misionit, fillimisht me ndihmën e donatorëve, si dhe me punën e tërë stafit, në të gjitha nivelet u krijuan kushtet më elementare, dhe deri në vitin 2001, viti i cili shënoi fillimin e funksionimit të mirëfilltë në tërë territorin e Republikës së Kosovës, tani Shërbimi Korrektues vepron dhe ka nën administrim institucionet, si: