Drejtori i përgjithshëm

Ballina » Drejtori i përgjithshëm

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Ismail DIBRANI

Kontakti

Ndertesa Ish Rilindja, Kati VI, zyra 620 10000 Prishtine, Republika e Kosoves