Kursi gjashtmujor i Gjuhës Angleze përmbyllet me sukses

Ballina » Kursi gjashtmujor i Gjuhës ...

29.05.2024

Array

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe “Kolegjit Universum OP”, në Qendrën Korrektuese për të Mitur dhe në Qendrën Korrektuese për Femra në Lipjan, u certifikuan 11 të mitur dhe 10 femra të burgosura, të cilët kanë ndjekur kursin e gjuhës angleze për gjashtë javë me radhë.

Ceremonia e ndarjes së certifikatave u mbajt në prezencën e përfaqësuesve të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe përfaqësuesve të “Kolegjit Universum OP”. Kursi kishte për qëllim ngritjen e aftësive gjuhësore të pjesëmarrësve në gjuhën angleze, duke i pajisur ata me njohuri të reja dhe mundësi për të ardhmen.

Ky program përbën një hap të rëndësishëm drejt integrimit social dhe profesional të të burgosurve, duke u ofruar atyre mundësinë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë pas përfundimit të dënimit.