Kazneno-popravna služba Kosova počela je sa radom 28. novembra 1999. godine, prvobitno otvaranjem prvog pritvorskog centra u Prizrenu, da bi nastavila otvaranjem drugih kazneno-popravnih centara u najvećim centrima zemlje.

KCS je nasledio stanje nefunkcionalne infrastrukture, ali radom, zalaganjem i podrškom sistem izvršenja kazni i pritvora je u potpunosti operativan, sa značajnim poboljšanjima u infrastrukturi i kvalitet rada.

U aprilu 2000. godine zaposlena je i obučena prva generacija od 60 popravnih službenika koji su uspešno završili obuku, a zatim započeli rad u pritvorskom centru u Prizrenu. Od tada, Kazneno-popravna služba Kosova ima 1386 uniformisanih radnika i 283 civilnog, stručnog i pomoćnog osoblja obučenog i posvećenog ispunjenju misije KCS.

Nova kazneno-popravna služba nastala je na osnovu demokratske i profesionalne službe. Ona je otvorena i jednaka služba za sve one koji žele postati članovi ove službe.

Svi članovi Kosovske kazneno-popravne službe posvećeni su njihovoj službi na osnovu: vizije, misije i vrednosti ove službe.

Od svog uspostavljanja, Kazeneno-popravna služba Kosova bila je deo sveukupnog razvoja okolnosti na posleratnom Kosovu koje je prošlo kroz različite izazove i teškoće tokom faze tranzicije do faze posle nezavisnosti. Međutim, postigli smo značajan napredak u ispunjenju misije, u početku uz pomoć donatora i radom svih zaposlenih, na svim nivoima stvoreni su najosnovniji uslovi, a do 2001., godine koja je označila početak rada u celosti na teritoriji Republike Kosovo, Kazneno-popravna služba sada deluje i upravlja institucijama kao što su:

– Kazneno-popravni centar Dubrava;

– Kazneno-popravni centar Smrekonice;

– Kazneno-popravni centar Lipjan;

– Popravno-obrazovni centar Lippjan;

– Pritvorski centar Lipjan;

– Pritvorski centar u Prizrenu;

– Pritvorski centar u Prištini;

– Pritvorski centar u Gnjilanu;

– Pritvorski centar u Peći;

– Pritvorski centar u Mitrovici;

– Zatvor visoke sigurnosti.

Imajući u vidu mogućnosti i radna mesta koja su razvijena visokim intenzitetom, danas je Kazneno-popravna služba Kosova napravila važan korak postajući član Međunarodnog udruženja za izvršenje krivičnih i zatvorskih kazni (ICPA).

Misija i vizija

Misija Kosovske kazneno-popravne službe je da sarađuje sa svim partnerima pravde i u stalnom skladu sa kosovskim zakonima u vezi sa popravom i resocijalizacijom zatvorenika poštujući njihova osnovna prava bez obzira na rasu, jezik i veroispovest kao i obezbeđivanje sigurnog okruženja za osoblje, zatvorenike i društvo.

Vizija KPS-a je da razvije naprednu kazneno-popravnu službu koja će delovati u skladu sa najnaprednijim međunarodnim pravom, normama i standardima.

Mandat

Prema Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija (LESP), KPS je odgovorna za organizovanje nadzora i sprovođenje krivičnih sankcija. Njegova aktivnost je resocijalizacija osuđenih lica tokom izdržavanja kazne i njihova reintegracija u društvo, čime se vrši važan zadatak u zaštiti Republike Kosovo od ponavljanja krivičnih dela i sprečavanja budućeg kriminala.

Glavni zadaci KPS-a su:

• Organizovanje, sprovođenje i nadzor izvršenja kazne zatvora i

dugotrajna zatvorska kazna;

• Organizovanje, sprovođenje i nadzor zatvorskih i obrazovnih / popravnih mera za maloletnike;

• Organizovanje programa koji doprinose ponovnom obrazovanju, pripremi puštenja na slobodu i dugoročni nadzor osuđenih lica.

• Sprovođenje pritvora za pritvorenike u ustanovama KPS.

Ravnopravnost:

Kazneno-popravna služba je posvećena promociji jednakosti u svim oblastima rada i delovanja, kao i posvećenju zdravom društvu sa emancipacijom koja je uvek u porastu, poštujući rodnu ravnopravnost, nacionalnost, pravo mišljenja i veru, socijalni status itd. Zabrana bilo kojeg oblika diskriminacije jedan je od glavnih prioriteta KPS-a i deo šire agende o ravnopravnosti, koja je suštinska za sigurno i uspešno upravljanje KPS-om. Da bismo dostigli željeni nivo jednakosti, jedini pravi put je kada se pobrinemo da se prema svima postupa dostojanstveno, pošteno, nepristrasno i jednako, bez obzira na boju, pol, rasu, verovanje, političko uverenje, socijalni status, psihofizičke sposobnosti itd.

Vrednosti

1. Republika Kosovo je prihvatila opšta načela osnovnih ljudskih prava i sloboda i garantovala svoja prava svojim Ustavom. Dakle, napredovala je u smislu nametanja i primene krivičnih sankcija ka čovečanstvu kažnjavanja kako bi se iskorenio osvetoljubivi karakter garantiranjem prava čoveka na život.

2. Osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo mogu se ograničiti samo u onoj meri u kojoj je to neophodno, u otvorenom i demokratskom društvu, naime ispunjavanjem svrhe za koju je ograničenje dozvoljeno.

3. Saradnja sa drugim partnerima koji imaju uticaja na KPS.

4. KPS se zalaže za promovisanje jednakosti, poštovanja kulturne, etničke, verske, rodne raznolikosti u svim sferama rada i aktivnosti.

5. Potencijal ljudskih resursa na osnovu; iskrenosti, transparentnosti, odgovornosti i profesionalne etike.

Pravni osnov

Pravni osnov KPS-a oslanja se na važeće zakone na Kosovu koje je usvojio Skupština Republike, a koja su:

• Kosovski zakon o izvršenju krivičnih sankcija (ZIKS), Priština, 2013;

• Krivični zakonik Kosova, Priština;

• Zakonik o krivičnom postupku Kosova, Priština;

• Kodeks pravde za maloletnike na Kosovu, Priština, 2010.

Profesionalnost:

Osoblje i rukovodioci profesionalno komuniciraju sa zatvorenicima, rade zajedno, pomažu drugima i grade spoljne i unutrašnje odnose.

Budući da je radnik koji bira profesionalne vrednosti, nastavlja da veruje u inspirativne progresivne vrednosti, podstiče radnike da se ponose svojim radom, vrednostima i doprinosom koji daju.

Omogućuje i osigurava da pojedinci preuzimaju ličnu odgovornost za svoje postupke.

Profesionalnost osoblja KPS-a ocenjuje se u različito vreme kako bi se utvrdio njihov profesionalni nivo.

Ciljevi i zadaci:

Svjesni naših specifičnih i glavnih zadataka, naši ciljevi su takođe povezani sa razvojem društva uopšte, i verujemo da će naše dosadašnje i buduće uloge i ciljevi biti od velike važnosti za društvo u kojem dominiraju zakon i poštovanje sloboda i prava. Naši strateški ciljevi biće:

1. Osiguravanje efikasnog upravljanja i nadzora zatvorenika. Promena uslova za upravljanje i sprovođenje propisa u skladu sa pravima zatvorenika, razvijanje prakse koja će biti najbolje prilagođena;

2. Svojim doprinosom smanjenju recidivizma, KPS želi smanjiti nivo recidivizma pružanjem programa za uspešnu rehabilitaciju i reintegraciju zatvorenika;

3. Povećanje veština i kapaciteta

Za uspešan rad KPS treba da izgradi operativne sposobnosti i kapacitete (tehnologija i infrastruktura);

4. Kontinuirano donošenje unutrašnjih propisa koji pomažu da se generalne odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija konkretišu kako bi se obezbedilo poštovanje prava zatvorenika;

5. Stvaranje uslova za obavezno osnovno i stručno obrazovanje za zatvorenike i pružanje adekvatnih programa za različitu stručnu obuku;

6. Saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama u interesu službe uopšte i zatvorenika posebno.

Privredna jedinica Kosovske kazneno-popravne službe

Kazneno-popravna služba Kosova obavlja svoju ekonomsku aktivnost u četiri popravna centra: u Dubravi, Smrekonici, Lipljanu i zatvoru visoke bezbednosti.

Proizvodnja toaletnog papira i kuhinjskog pribora započela je u zatvoru visoke sigurnosti.

Proizvodi koje proizvode zatvorenici ZVB koristiće se za potrebe svih kazneno-popravnih ustanova, a ubuduće će se plasirati na tržište.

Kazneno-popravni centar Dubrava, prema geo-katastarskoj evidenciji, ima 140 hektara zemlje. Od toga su 24 hektara okruženi zidinama, dok je 116 hektara obradivo zemljište na kojem se njihovim aktivnostima razvijaju grane kao što su:

Ogranak za povrće;

Ogranak otvorenog polja;

Ogranak poljoprivredne radionice;

Ogranak za stoku;

Ogranak za održavanje životne sredine.

Obrazovanje zatvorenika

Kazneno-popravne ustanove pružaju obrazovanje za sve zatvorenike, a nastavni proces je organizovan za pred-univerzitetske nivoe obrazovanja. Obrazovanje je razvijeno za obrazovne profile koje je odobrilo MONT, a obrazovanje zatvorenika je ekvivalentno opštem obrazovanju u Republici Kosovo.

Profesionalna obuka zatvorenika

Kazneno-popravna služba upravlja centrima za stručno osposobljavanje zatvorenika, koji imaju dovoljno prostora za obuku i proizvodnju. Osoblje za obuku je certificirano od strane MRSZ Centra za stručno usavršavanje. Nakon završetka svake obuke, zatvorenici su takođe sertifikovani.

Trenutno popravne institucije razvijaju stručno usavršavanje u sledećim oblastima:

– informaciona tehnologija (Word-Excel);

– vodovodne i sanitarne instalacije;

– Zavarivanje;

– Zavarivanje;

– Stolarija;

– Građevinarstvo (Keramika, fasader, armirač, zidar, stolar itd.)

Zapošljavanje zatvorenika izvan kazneno-popravne ustanove

Od ove godine Kazneno-popravna služba počela je omogućavati odgovornim zatvorenicima pristup zaposlenju izvan popravne ustanove. Zatvorenici različitih profesionalnih profila počeli su da se zapošljavaju u različitim privatnim preduzećima prema interesovanju preduzeća u dogovoru sa KPS-om.

Rad zatvorenika je neophodna aktivnost u pravcu uspešne resocijalizacije i njihove pripreme za povratak u društvo kao odgovornih i korisnih pojedinaca za društvo, a istovremeno i za kazneno-popravnu službu. KPS ostvaruje svoju pravnu misiju sprečavanja budućeg ponavljanja kriminala ciljajući na društvo vladavine zakona.

Očekujemo od šireg društva da prihvati zatvorenike zaposlene u zajednici kao deo svog života i rada u svom okruženju i da pomogne KPS u misiji resocijalizacije i reintegracije zatvorenika u društvo na Republici Kosovo.