Prodhimtaria | SHKK

PRODHIMTARIA

18 December 2019

Dubravë: mbillen 3000 fidanë të mollës

Në Qendrën Korrektuese të Dubravës, në kuadër të Njësisë Ekonomike është ng…

Lexo më shumë

25 October 2019

Q.K. Smrekonicë: nxjerrë 25000 kg rendimente patate

    Nga prodhimtaria vetanake e sektorit të agrikulturës së Njësisë Ekonomike në Qen…

Lexo më shumë

09 October 2019

BSL: Prodhimi i letrës higjienike

Në Burgun e Sigurisë së Lartë fillon prodhimi i letrës higjienike për nevojat e institucioneve korre…

Lexo më shumë

14 August 2019

BSL: Prodhon shtreter druri

Në vazhdën e aktiviteteve të punës së organizuar nëpër burgje, të mbështetur nga orga…

Lexo më shumë

02 August 2019

Qendra Korrektuese Lipjan ridizajnon uniformat për të burgosur

  Në vazhdën e aktiviteteve punuese të të burgosurve, njësia ekonomike në bashkëpunim me …

Lexo më shumë

31 July 2019

Dubravë: Shtalla e lopëve

Shtalla e lopëve në Qendrën Korrektuese në Dubravë

Lexo më shumë

29 July 2019

Smrekonicë: Grupi punues i caktuar me punë në punëtori

Smrekonicë: Grupi punues i  caktuar me punë në punëtori, profili  instalues i ujit, mirëmbajt&e…

Lexo më shumë

26 July 2019

Perimet në Serrën e Qendrës Korrektuese të Smrekonicës

Perimet në Serrën e Qendrës Korrektuese të Smrekonicës   Angazhimi i të dënuarve ndahet …

Lexo më shumë

25 July 2019

Prodhimet nga metali të punuara në Burgun e Dubravës

Prodhimet nga metali të punuara në Burgun e Dubravës nga të burgosurit:    

Lexo më shumë

25 July 2019

Të burgosurit e Q. P Mitrovicë kanë punuar njëqind karrige dhe tavolina

Qëllimi i punës së organizuar në burg është mbajtja dhe zhvillimi i aftësisë profesionale …

Lexo më shumë