472 - Publikimet | SHKK

STATISTIKAT

Statistika Javore 2020-07-29
Numri i të denuarve 1033 persona
Numri i të pranuarve 11 persona
Numri i të liruarve 12 persona
Numri i të paraburgosurve 598 persona
Totali persona
Statistika Mujore MUAJI 10
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona
Statistika Vjetore VITI 2021
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona