472 - Publikimet | SHKK

STATISTIKAT

Statistika Javore 2019-06-07
Numri i të denuarve 1204 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 476 persona
Totali persona
Statistika Mujore MUAJI 1
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona
Statistika Vjetore VITI 2020
Numri i të denuarve persona
Numri i të pranuarve persona
Numri i të liruarve persona
Numri i të paraburgosurve persona
Totali persona