Home | SHKK
26 November 2021, Prishtine

Read More
23 November 2021, Prishtine

Read More
17 November 2021, Prishtine

Read More

LATEST NEWS

15 November 2021, Prishtine

15 November 2021, Prishtine

12 November 2021, Prishtine

NEWS

All News
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine

CORRECTIONALS INSTITUTIONS

PUBLICATIONS

DOCUMENTS

CONSULTATIONS WITH PUBLIC

DAILY STATISTICS Numbers
Number of convicts 1066 persona
Number of recipients 8 people
Number of released persons 14 people
Number of pre-detainees 497 people
Total people
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Numbers
1066 people
8 people
14 people
497 people
people
Ask questions by filling in the data in the following fields: