Home | SHKK
26 November 2021, Prishtine

Në QP Prishtinë ka përfunduar me sukses programi rehabilitues i radhës me titull “Menaxhimi i Zemërimit”.

Lexo më shumë
23 November 2021, Prishtine

Në QEKL mbahet turnir në Pingpong

Lexo më shumë
17 November 2021, Prishtine

SHKK po mban takimin e radhës në kuadër të procesit të hartimit të Rregullores për Organizim të Brendshëm

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1066 persona
Numri i të pranuarve 8 persona
Numri i të liruarve 14 persona
Numri i të paraburgosurve 497 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1066 persona
8 persona
14 persona
497 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: