Home | SHKK
30 November 2022, Prishtine

Delegacioni i SHKK-së po vazhdon takimet me zyrtarë të lartë të burgjeve daneze

Lexo më shumë
23 November 2022, Prishtine

Njoftim nga SHKK

Lexo më shumë
14 November 2022, Prishtine

SHKK dhuron donacion për Klinikën e Kirurgjisë së Fëmijëve

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1022 persona
Numri i të pranuarve 19 persona
Numri i të liruarve 7 persona
Numri i të paraburgosurve 430 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1022 persona
19 persona
7 persona
430 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: