2238 - Institucionet Single | SHKK

Visoki zatvor za bezbednost

Kratak Istorijat:

Zatvor Visoke Sigurnosti je poceo da se gradi 2010 godine i isgradnja je zavrsena meseca Decembra 2013 godine. Meseca maja 2014 godine je poceo da prihvata osudjenike sa visokim rizikom. Ova institucija je izgradjena na osnovu donacija od strane EU-je i Vlade Kosova.

Opsti Opis

Zatvor Visoke Sigurnosti je institucija visokog nivoa bezbednosti, sa Evropskim Standardima, sastavljen od raznih sektora. Vanjksi deo je sacinjen od agrade za administraciju, dok unutrasnji deo se sastoji od objekata sa stanovanje za osudjenike kao i pomocnih objekata. U zatvoru Visoke Sigurnosti postoji i Stacionara za primarne medicinske usluge.
Kapaciteta od  390 kreveta.

Tretmani i Programi koji se pruzaju

Zatvorenici u zatvoru Visoke Sigurnosti osim vremena luftiranja koju koriste, mogu takodje koristiti i sportske objekte, sale rekreacije, imaju pristupa u raznim aktivnostima, sala za ftines i biblioteka.

Zatvor Visoke Sigurnosti pruza 3 rezima (tretmane), osnovni, standardni i unapredjeni.
 

Nazad