2233 - Institucionet Single | SHKK

Pritvorski centar Prizren

Zgrada Pritvornog Centra u Prizrenu je izgradjena 1964 godine koja je u pocetku funkcionisala pod administracijom UNMIK-a do februara 2005 godine gde potpune kompetencije je preuzela lokalno rukovodece osoblje.  

pritvorni Centar u Prizrenu je predvidjen za pritvorenike iz bliznjih regiona ali prihvata I lica za izdrzavanje kazne izricene od strane osnovnog . Sudova do tri meseca . Ova institucija iam kapacitet od 92 zatvorenika i ima ukupno cetiri krila koju su tri namenjene za pritvorenike a jedan za osudjeni lica sa kracem kazne.

pritvorni Centar u Prizrenu pruza mogucnost za zatvorenike da rade po raznim mestima kao sto su: vesraj, kuhinja kao I na odrzavanje institucije.
Vreme za Posete

posete u ovoj instituciji kao I u svim institucijama KSK-va se apliciranju na osnovu zakona I uredbi na snazi. Porodicne posete se odvijau od Ponedeljka, Cetvrtka I Petka od 09:00-16:00 casova. Dok za osudjenike posete se odvijaju Sredom, svaki zatvorenika ima pravo da primi  u posetu cetiri lica iznad 18 godina, dok posete advokata se odvijaju svakog dana od 09:00 do 16:00 casova
 

Nazad