479 - Shkk | SHKKAli GASHI,

Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Korrektues të Kosovës
 

Kontakt:
038/200-18-340

Ndertesa Ish Rilindja, Kati VI, zyra 620 10000 Prishtine, Republika e Kosoves