2730 - Prodhimtari_single | SHKK

PRODHIMTARIA

09 October 2019 Shpërndaje:

BSL: Prodhimi i letrës higjienike

Në Burgun e Sigurisë së Lartë fillon prodhimi i letrës higjienike për nevojat e institucioneve korrektuese.

Kthehu tek PRODHIMTARIA