2661 - Prodhimtari_single | SHKK

PRODHIMTARIA

25 July 2019 Shpërndaje:

Të burgosurit e Q. P Mitrovicë kanë punuar njëqind karrige dhe tavolina

Qëllimi i punës së organizuar në burg është mbajtja dhe zhvillimi i aftësisë profesionale dhe kapacitetit të punës së të burgosurit.

Kjo përmirëson mundësitë e të burgosurit për të jetuar edhe pas lirimit. Përveç kësaj, puna normalizon jetën e përditshme në burg.

Secili punim i kryer nga të burgosurit në punëtoritë e SHKK-së, kryesisht përdoren për nevojat e qendrave korrektuese dhe atyre të paraburgimit. Disa prej tyre jepen edhe donacion.

Kthehu tek PRODHIMTARIA