3063 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

12 November 2021 Shpërndaje:

Policia mbanë ligjëratë në QKML

Drejtoria e Hetimit të Narkotikëve dhe Drejtoria e Dhunës në Familje në kuadër të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, ka mbajtur ligjërate në Qendrën Korrektuese për të Miturit në Lipjan.

Temat e ligjëruara ishin “Përdorimi substancave narkotike, rreziqet dhe pasojat”, dhe “Dhuna në Familje”.

Në këtë ligjëratë, të miturit kanë përfituar njohuri lidhur me pasojat nga narkotikët dhe nga dhuna në familje.

Kthehu tek lajmet