3059 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

04 November 2021 Shpërndaje:

SHKK dhe DSHB me punëtori të përbashkët

 

 

Shërbimi Korrektues i Kosovës së bashku me Departamentin Shëndetësor të Burgjeve, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë po mbajnë punëtori të përbashkët për të diskutuar lidhur me zbatimin e PSV-ve të DSHB-së dhe rekomandimeve të Komitetit për Parandalimin e Torturës, të Këshillit të Evropës për vitin 2021.

 Punëtoria është organizuar nga DSHB dhe është vazhdimësi e punëtorive të më hershme, ndërsa po mbështetet nga Projekti KSV017 i Ambasadës së Luksemburgut.

 

Kthehu tek lajmet