3016 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

11 November 2022 Shpërndaje:

OSCE vazhdon ta mbështes SHKK-në

 

Sot, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri për trajnimin “Mbikëqyrje e Linjës së Parë”, u certifikuan njëzetetetë zyrtarë të nivelit Mbikëqyrës dhe Mbikëqyrës të Lartë.

Trajnimi ka qenë pesëditor, është mbështetur nga ekspertet e OSCE-së dhe ka për qëllim ngritjen e nivelit të menaxhimit të institucioneve korrektuese.

OSCE vazhdimisht ka mbështetur dhe po vazhdon ta mbështesë Shërbimin Korrektues të Kosovës në shumë fusha, veçanërisht në fushën e trajnimeve të zyrtarëve korrektues, të cilat po ndikojnë në ngritjen e  kapaciteteve  të menaxhimit në SHKK. 

Kthehu tek lajmet