2996 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

12 July 2021 Shpërndaje:

Radikalizimi në Ballkanin Perëndimor

Radikalizimi është një shqetesim në rritje në Ballkanin Perëndimor. Kjo video e animuar, e përgatitur brenda projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës "Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizimit në burgjet në Ballkanin Perëndimor", thekson rolet e aktorëve të ndryshëm në sigurimin e mbështetjes për ekstremistët e radikalizuar dhe në parandalimin e radikalizimit të mëtejshëm në Ballkanin Perendimor.

Videoja u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë mënyrë që të pasqyrojnë mendimin zyrtar të secilës palë.

 

 

 

Kthehu tek lajmet