2978 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

17 May 2021 Shpërndaje:

Të miturit në QEKL prodhijnë Kokërr Shilteve (Bean Bags)

 

Në kuadër të punëtorisë “Up shift”, projekt ky i përkrahur nga “IPKO Foundation” dhe “Unicef Kosovo Programme”, të miturit e vendosur në Qendrën Edukative Korrektuese në Lipjan kanë filluar prodhimin e Kokërr Shilteve (bean bags).

 Fillimisht, të miturit me ndihmën e trajnerit profesional dhe stafit të qendrës do të prodhojnë kokërr shilte për nevojat e QEKL-së, ndërsa me qëllim të krijimit të hapësirave rekreative do të prodhohen Kokërr Shilte edhe për institucionet tjera korrektuese.

 Ky aktivitet po i ndihmon të miturit për zhvillimin e njohurive të tyre në lëmin e rrobaqepësisë dhe ndikon fuqishëm në rritjen e motivit të tyre për punë në dobi të përgjithshme.

 Risocializimi dhe rinegrimi i të miturve, të cilët janë në konflikt me ligjin po bëhet më suksesshëm falë bashkëpunimit dhe ndërveprimit të të gjitha mekanizmave institucionale dhe OJQ- ve.

 

 

Kthehu tek lajmet