2978 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

03 June 2022 Shpërndaje:

Njoftim për procedurën furnizim me uniforma për stafin korrektues

Dosjen e tenderit mund te gjeni ne linkun e me poshtëm i cili ju drejton ne faqen zyrtare te e-prokurimit.

Dosja e tenderit për: Furnizim me uniforma për stafin korrektues është ne tri gjuhet(ne gjuhen shqipe, serbe dhe angleze).

 

Dokumenti mund të shkarkohet    https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1901386

Kthehu tek lajmet