2974 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

30 April 2021 Shpërndaje:

NJVKB mbanë punëtori lidhur me problemet mendore tek të burgosurit

Në  koordinim me Zyrën Qendrore të SHKK-së, në hapësirat e Qendrës së Paraburgimit Prishtinë është mbajtur punëtoria e përbashkët në mes të  zyrtarëve të Eulexit dhe zyrtarëve të Njësisë për Vlerësim dhe Klasifikim të të Burgosurve.

 

Kjo punëtori ka për qëllimi ngritjen e kapaciteteve të stafit në lidhje me të burgosurit me sëmundje mendore.

 

Punëtoria është vlerësuar si e domosdoshme, ndërsa pjesëmarrësit përfitojnë njohuri të cilat lidhen me problemet mendore tek të burgosurit.

 

Shërbimi Korrektues i Kosovës me bashkëpunëtor në vazhdimësi do të ofroi punëtori të tilla për zyrtarët korrektues.

 

Punëtoria është mundësuar si rezultat i bashkëpunimit të SHKK-së dhe ekspertëve të EULEX - it.

 

Kthehu tek lajmet