2973 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

29 April 2021 Shpërndaje:

Të burgosurat në Lipjan fillojnë mbjelljen pranverore

 

Në Qendrën Korrektuese për Femra në Lipjan të burgosurat po vazhdojnë me rutinat dhe aktivitete e tyre të përditshme. Në kuadër të punës së organizuar nëpër institucione korrektuese, përveç se është punuar në prodhimin e maskave mbrojtëse dhe punëve të kësaj natyre, me ndërtimin e seres bujqësore në këtë qendër është shtuar edhe një aktivitet i punësimit të të burgosurave.

 

Të burgosurat në këtë qendër kanë filluar të bëjnë mbjelljet pranverore siç janë mbjellja e domateve, specave, trangujve dhe luleve të llojeve të ndryshme. E gjithë kjo punë është kryer nga të burgosurat e kësaj qendre dhe është udhëhequr dhe mbikëqyrur nga Njësia Ekonomike SHKK-së dhe stafi i Qendrës Korrektuese për Femra në Lipjan. Të gjitha rendimentet e prodhuara nga këto kultura bujqësore do të përdoren për nevojat e të gjitha institucioneve korrektuese.

 

Shërbimi Korrektues i Kosovës përmes punës së Njësisë Ekonomike, dita ditës po synon të ndikoi në rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave të burgosur, e po ashtu edhe në uljen e shpenzimeve të buxhetit të SHKK-së.

 

Përveç kësaj, me angazhimin e të burgosurave në punë brenda kësaj qendre, synohet edhe normalizimi i jetës së tyre të përditshme.

 

Kthehu tek lajmet