2958 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

26 February 2021 Shpërndaje:

Në QK Dubravë përfundon trajnimi, “Menaxhimi më të burgosurit më çrregullime psikike”.

 

 

Në Qendrën Korrektuese Dubravë ka përfunduar me sukses trajnimi, “Menaxhimi më të burgosurit më çrregullime psiqike”.

 Në kuadër të bashkëpunimit dhe përkrahjes të Shërbimit Korrektues të Kosovës nga Njësia e EULEX, është mbajtur trajnimi ,,Menaxhimi më të burgosurit më çrregullime psiqike” për zyrtarët e Qendrës Korrektuese të Dubravës.

 Më këto trajnime synohet të behët avancimi i zyrtarëve korrektues në menaxhimin e të të burgosurve më çrregullime psiqike.

 

Kthehu tek lajmet