2949 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

04 February 2021 Shpërndaje:

Zyrtarët social përfunduan me sukses trajnimin “Menaxhimi i zemërimit”

 

 

Sot në Qendrën e Paraburgimit Prishtinë, zyrtarët social kanë përfunduar me sukses trajnimi “Menaxhimi i zemërimit”.

SHKK përmes trajnimit të stafit social, përveç se synon ta rris profesionalizmin në këtë fushë, synon në  përkrahjen e të dënuarëve në atë mënyrë që t`i përballojnë situatat konfliktuoze më mirë, e më lehtë.

Punëtorët social pjesëmarrës në këtë trajnim u shprehën të kënaqur me këtë lloj trajnimi, me ç` rast vlerësuan dhe u zotuan se njohuritë e marra nga ky program, tash e tutje përmes trajnimeve të tyre  do t`i përcjellin tek të burgosurit nëpër të gjitha institucionet korrektuese.

 

Kthehu tek lajmet