Njoftim

Lista për intervistë për Zyrtar Korrektues

Publikohet lista e kandidatve të cilët do ti nështrohen intervistës me gojë sipas grupeve. 

Vëmendje! Nëse kandidati nuk paraqitet me kohë sipas orarit të poshtëshenuar, konsiderohet se ka refuzuar t’i nënshtrohet intervistës me gojë.

Lista mund të gjendet në web faqen e Shërbimit Korrektues te rubrika: Publikime/Mundësi Punësimi si dhe në faqen zyrtare të Facebook: Shërbimi Korrektues i Kosovës.

Intervista do të mbahet ne Objektin  ish-RILINDJA, kati përdhese ne sallën e vogël te trajnimeve, Prishtinë.

  • gplus
  • pinterest