2238 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Vizitat familjare për të burgosurit:

Vizitat për të burgosurit e denuar zhvillohen 3 (tri) ditë të javës: e Hënë, e Enjte, dhe e Premte, prej orës 08:00-16:00, i dënuari mund të vizitohet dy herë në muaj, në vizitë lejohen dy persona të rritur, për të miturit nuk ka kufizime. Ndërsa për të paraburgosur vizitat janë të martën.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur