2238 - Institucionet Single | SHKK

Burgu i Sigurisë së Lartë

KONTAKTI

Rasim SELMANI
Drejtor i Burgut të Sigurisë së Lartë.
038/200-67500
038-200-67500
Kthehu mbrapa