2236 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Koha e Vizitave


Vizitat në këtë institucion si dhe në të gjitha institucionet  tjera të SHKK-së aplikohen në bazë të ligjit dhe rregulloreve në fuqi.  Vizitat familjare  zhvillohen ; të Hënën dhe të Enjten për të burgosurit shqiptar   prej orës 9.00 deri 12.00 ,dhe prej 13.00 deri 16.00,ndërsa për të burgosurit serbë të Martën dhe të Premten prej orës 900 deri 12.00, dhe 13.00 deri 16.00, secili i burgosur ka të drejtë të pranoj në vizitë katër persona mbi moshën 18 vjeçare, ndërsa vizitat e avokatëve zhvillohen çdo ditë të javës prej orës  9.00 deri 16.30.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur