2236 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e Paraburgimit Mitrovicë

Ku Gjendet


Gjendet në afërsi të selisë së UNMIK-ut , afër Drejtorisë së KEK-ut dhe Ngrohtores së Qytetit.

KONTAKTI

Benasim Medic
UD. Drejtor i Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë
038/ 200-18-508- 038 200 18699
Kthehu mbrapa