2235 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e Paraburgimit Gjilan

Gjendet në Qendër të Qytetit në mes të kompleksit të Ndërtesave të Gjykatave, Stacionit Policor të Regjionit dhe Stacion Policor të Qytetit, më lehtësisht mund të gjendet edhe në afërsia të Kuvendit Komunal dhe Hotelit”Kristal”. 
 

KONTAKTI

Fidan Hasani

Zv.Drejtor i QP-GJilan

0280/326626
Kthehu mbrapa