2234 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Koha e Vizitave


Vizitat në këtë institucion si dhe në të gjitha institucionet  tjera të SHKK-së aplikohen në bazëtë ligjit dhe rregulloreve në fuqi.  Vizitat familjare për të paraburgosurit  zhvillohen të Hënën, të Mërkure dhe të Enjten duke filluar nga ora 8.30 deri 12.00si dhe 13.00 deri 16.00. Secili i burgosur ka të drejtë të pranoj në vizitë tre persona mbi moshën 16 vjeçare, ndërsa për të dënuarit dhe kundërvajtësit vizitat zhvillohen të Martën prej orës 8.30 deri 12.00 si dhe prej 13.00 deri në 16.00 ndërsa vizitat e avokatëve zhvillohen çdo ditë pune prej orës 8.30 deri 12.00 si dhe prej 13.00 deri në 16.00.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur