2234 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e Paraburgimit Pejë

Ku Gjendet


Gjendet prapa ndërtesës së Gjykatës së Qarkut apo më saktësisht përball Rrokaqiellit.

KONTAKTI

Jeton Mehmetaj
U.D, Drejtor i  Qendrës së Paraburgimit në Pejë
039/433-645
Kthehu mbrapa