2233 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Koha e Vizitave


Vizitat në këtë institucion si dhe në të gjitha institucionet  tjera të SHKK-së aplikohen në bazë të ligjit dhe rregulloreve në fuqi. Vizitat familjare  zhvillohen nga e Hënën, Enjten dhe Premten prej orës 9.00 deri 16.00. Ndërsa për të dënuar vizitat zhvillohen të Mërkurën,  Secili i burgosur ka të drejtë të pranoj në vizitë katër persona mbi moshën 18 vjeçare, ndërsa vizitat e avokatëve zhvillohen çdo ditë të javës prej orës 9.00 deri 16.00.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur