2233 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e Paraburgimit Prizren

Ku Gjendet


Gjendet në kompleksin e ndërtesave, Njësisë së Zjarrfikësve  në anën jugore, në anën lindore ndërtesa e Policisë si dhe ndërtesa e Gjykatës Themelore. Institucioni i Qendrës së Paraburgimit  Prizren gjendet në rrugën Prizren-Zhur. Është institucioni i parë korrektues i hapur pas lufte, është marr nën administrim të UNMIK-ut prej KFOR-it Gjerman me 28 nëntor 1999

KONTAKTI

Besar Gashi
zv.Drejtor , Qp Prizren
038200-67776
038-200-67776
Kthehu mbrapa