2231 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Koha e Vizitave


Vizitat për të dënuar zhvillohen të Shtunën dhe Dielën prej orës 08:00 – 16:00, në vizitë lejohen katër (4) persona të rritur, si dhe fëmijët. Qendra Korrektuese Smrekonicë ofron edhe mundësinë e Ekstra Vizitës.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur