2224 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Vizitat Familjare për të burgosurit

Në QKL vizitat për të burgosurit zhvillohen brenda 3(tri) ditëve të javës dhe atë:Të premteve,shtuneve dhe të dieleve  duke filluar nga ora 08,30-11,30 dhe 12,30-16,00 sipas kategorive të burgosurve,në vizitë lejohen 3 persona madhor dhe 2 fëmijë. Për të Paraburgosurit vizitat lejohen vetëm me autorizim të gjykatave kompetente.Ky institucion ofron edhe mundësin e vizitave shtesë në raste të veçanta me kërkesa individuale për raste të ndryshme familjare e që janë në pajtim me Ligjin dhe rregulloret e Shërbimit Korrektues të Kosovës.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur