Home | SHKK
04 March 2021, Prishtine

Në QP Prishtinë u realizua trajnimi i radhës me titull “Menaxhimi i Zemërimit”

Lexo më shumë
03 March 2021, Prishtine

Qendra Korrektuese Dubravë parandalon futjen e kontrabandës

Lexo më shumë
01 March 2021, Prishtine

SHKK nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me OJQ “Ri- jeta”

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1050 persona
Numri i të pranuarve 2 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 476 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1050 persona
2 persona
2 persona
476 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: