Home | SHKK
24 June 2022, Prishtine

Zyrtarët e rinj korrektues nënshkruajnë kontratat me SHKK-në

Lexo më shumë
13 June 2022, Prishtine

Dy të mitur student vizituan Panairin e Librit në Prishtinë

Lexo më shumë
03 June 2022, Prishtine

Njoftim për procedurën furnizim me uniforma për stafin korrektues

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1022 persona
Numri i të pranuarve 19 persona
Numri i të liruarve 7 persona
Numri i të paraburgosurve 430 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1022 persona
19 persona
7 persona
430 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: