Home | SHKK
04 June 2020, Prishtine

Shërbimi Korrektues i Kosovës vazhdon me menynë e re të ushqimit

Lexo më shumë
02 June 2020, Prishtine

Të burgosurit rinovojnë Kuzhinën e QEKL-së

Lexo më shumë
26 May 2020, Prishtine

Njoftim nga SHKK: Menyja e ushqimore e përpilohet nga ekspertët e ushqimit

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1224 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 543 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1224 persona
65 persona
57 persona
543 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: