Home | SHKK
28 July 2021, Prishtine

Në QP Gjilan përfundon me sukses trajnimi rehabilitues i pesë të dënuarve

Lexo më shumë
27 July 2021, Prishtine

Në QKLF u përurua furra e re e bukës

Lexo më shumë
19 July 2021, Prishtine

Vaksionohen të burgosurit

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 1066 persona
Numri i të pranuarve 8 persona
Numri i të liruarve 14 persona
Numri i të paraburgosurve 497 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1066 persona
8 persona
14 persona
497 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: