Qendra Korrektuese në Dubravë

Ku gjendet


Në rrugën Istog-Rakosh  në kilometrin e 6-të në anën e majtë. Mund të arrihet me taksi nga Istogu apo me autobusët të cilët qarkullojnë në relacionin Istog-Rakosh dhe anasjelltas.  Nga magjistralja Pejë-Mitrovicë duhet të ktheheni në anën e majtë tek pompa e benzinës “Besa Petrol” dhe të vazhdoni për 1 km për tu kthyer në anën e djathtë gjegjësisht për të hyrë në rrugën e Burgut.


Qendra Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan

Ku gjendet

Qendra Korrektuese në Lipjan shtrihet në anën e djathtë të rrugës magjistrale Lipjan-Magurë  në kilometrin e parë të kësaj rruge e cila në veri kufizohet me lumin Sitnica,në Jug me rrugën për Magure,ndërsa në perëndim me qendrën e Paraburgimit në Lipjan.


Qendra Korrektuese në Smrekonicë

Adresa:
Qendra Korrektuese Smrekonicë gjendet në magjistralen Prishtinë – Mitrovicë, përkatësisht në kilometrin e pestë (5) në dalje të Vushtrrisë, ana e majtë Fshati Smrekonicë.