Z. Nehat Thaçi – Drejtor I Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës

Nehat Thaçi filloi karrierin e tij në Policinë e Kosovës vitin 2000.

Gjatë punës së sukseshme përgjatë këtyre viteve z. Thaçi në vitin 2011 emërohet Drejtor Rajonal në Rajonin e Mitrovices.  Gjatë kësaj periudhe mori shumë levdata dhe falenderime, ndër to Falënderim, nga DRP Prishtinë në vitin 2004 Falënderim dhe Çertifikatë nga KFOR- i. Mirënjohje, prej Drejtorit të Pergjithshem të PK-se, 2013, Letër falënderim, nga komuna e Suharekes dhe ajo e Mitrovices, Leter Falenderim nga Ambasada Amerikane  e shumë të tjera.

Pas intervistës të suskeshme dhe me vendim të Qeverisë së Kosovës të datës 27.04.2018, z. Nehat Thaçi  emërohet Drejtor i Përgjithshëm i Sherbimit Korrektues të Kosovës .

 Z. Nehat Thaçi, diplomoi në Fakultetin Juridik si dhe atë të Kriminalistikes, poashtu ka vijuar  nje mori kursesh e trajnime në fushën e sigurisë, menaxhimit e të komunikimit.

Z. Thaçi jeton në Ferizaj, është i martuar dhe ka 3  fëmijë

Kontakt: 

email: nehat.thaqi@rks-gov.net

Tel: 038/200-18-340
Adresa: Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e ish Rilindjes
Kati VI, Zyra 619
Prishtinë, Kosovë