Jeton Kabashi

Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun
Tel: 038 20018367
E-mail: jeton.kabashi@rks-gov.net 

 

Asistent 
 
Tel: 038 200 18341
Fax: 038 200 18344
E-mail: