479 - Shkk | SHKK

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Nehat Thaçi është i lindur më 1 dhjetor të vitit 1976 në Lipjan. 
  
Z. Thaçi, shkollimin e mesëm e kreu  në shkollën “Ulpiana” në Lipjan, drejtimi “Matematiko-Natyror”, ka të përfunduara studimet Bachelor në drejtimin  “Kriminalistikë”  dhe fakultetin  “Juridik” në Universitetin AAB.   

Karrierën e tij e filloi në Policinë e Kosovës në vitin 2000. Që nga fillimi i karrierës e këndej, z. Thaçi, për  punën dhe veprimtarinë e tij mori shumë lëvdata dhe falënderime, për punën dhe sukseset e treguara gjatë kryerjes së detyrës, mori falënderim dhe mirënjohje.  

Po ashtu, z. Thaçi mori mirënjohje dhe medalje nga zyrtarë e institucione vendore dhe ndërkombëtare, si nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Ambasada Amerikane në Kosovë, KFOR-i, nga EULEX-i mori medalje për shërbim të besnikërisë ne Policin e Kosovës, ndërsa letër falënderim dhe mirënjohje mori nga Komuna e Suharekës dhe ajo e Mitrovicës. 

Z. Thaçi, gjatë karrierës së tij ndoqi një mori kursesh dhe trajnimesh, si:  

Kursi bazik, maj 2000;  
Kursi i vozitjes bazike,   2001;  
Kursi Vija e Parë e Mbikëqyrjes,  2001; 
Kursi për Dhunë Familjare, 2002; 
Kursi i Mesëm i Mbikëqyrjes,  2002; 
Kodi i ri i Procedurës Penale ne Kosovë, 2003; 
Kosovo Democracy Buildig Program ( Marshall Centar – Gjermani)  2003; 
Kursi i gjuhës angleze, 2003-2004; 
Menaxhimi i incidenteve kriminale ,  2004; 
Europian Center for Security Studies ( Marshall Centar – Gjermani) 2004; 
Intermediaate level coputer traning,    2004; 
Pjesmarrje në programin Internacional në Departamentin e Shtetit  SHBA  ne vitin 2005; 
Kursi Menaxhim dhe Komunikim, 2005; 
Menaxhimi i përgjithshëm publik, 2005; 
Trajnim për Planifikim Operativ, 2007; 
ICITAP Internasional Crimanal Investigative trening asistence programe 2013;  
International Associacion of chiefs of Police,  nga ICITAP. 
  
  
Po ashtu, mori pjesë në shumë vizita studimore, si në:
  
•    Vizitë Studimore në Varshavë, Poloni, 2009; 
•    Vizitë Studimore në Ankara, Turqi 2012; 
•    Vizitë Studimore në Belfast, Irlandë e Veriut, 2013; 
•    Vizitë Studimore në Maqedoni-Ohër, 2015; 
•    Vizitë Studimore në SHBA   2018; 
•    Vizitë Studimore në Holandë  2018; 
•    Vizitë Studimore në Finlandë dhe Estoni  2019;
•    Vizitë Studimore në SHBA  2018;
•    Pjesëmarrës në Konferencën ACA ne SHBA 2018;
•    Vizitë Studimore në Holandë  2018;
•    Vizitë Studimore në Finlandë dhe Estoni  2019;
•    Pjesëmarrës në Konferencën në ACA, SHBA  2019;
•    Pjesëmarrës në Konferencën  dhe  Forumin e ICPA-së në Argjentinë, 2019.

 

 

 
  
Z. Thaçi, po ashtu  gjatë  karrierës së tij Policore pati shumë pozita udhëheqëse të ndryshme  në  hierarkinë  Policore,  siç janë: 

•    Gjenerata e IV-të e Policisë së Kosovës, data e diplomimit 27.03.2000; 
•    Prej 21.05.2000-polic patrullues në Stacionin Policor Lipjan; 
•    Prej 29.06.2001-Udhëheqës ndërrimi në sektorin e patrullës në Stacioni Policor në Lipjan; 
•    Prej 29.07.2002-Zëvendëskomandant në Stacionin Policor në Lipjan; 
•    Prej 22.10.2003- Komandant i Stacionit, Stacioni Policor në Suharekë; 
•    Prej  17.02.2005- Komandant Stacioni, stacioni policor Lipjan; 
•    Prej 04.07.2005-Administrata e Policisë së Kosovës KKP; 
•    Prej 17.02.2006- Zëvendëskomandant Rajonal, Mitrovicë; 
•    Prej 31.07.2006-Zëvendëskomandant Rajonal  për Operativë, Komanda Rajonale Ferizaj; 
•    Prej 22.10.2009-Drejtor Rajonal në Drejtorinë Rajonale të Policisë Kufitare Veriu; 
•    Prej 29.08.2011- Drejtor  Rajonal  - Rajoni i Mitrovicës;  
•    Prej 27.04.2018 - Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues te Kosovës; 
•    Prej 12.04.2019- Anëtar i Shoqatës së Burgjeve të Teksasit; 
•    Prej 12.07.2019 -Kryesues i Bordit të AKSP-së. 


  
Gjatë  kësaj periudhë  kohore në Policinë e Kosovës, Z. Thaçi  është avancuar në  bazë të meritave  dhe konkurseve në grada të ndryshme, ku për herë të  fundit u gradua në vitin 2006 dhe mori gradën  Nënkolonel, gradë kjo e cila  rrodhi si  vazhdimësi e sukseseve të mëparshme,  siç ishin:  

1.    Me datën 29.06.2001-Rreshter;  
2.    Me datën 30.05.2002- Toger; 
3.    Me datën 23.09.2003-Kapiten; 
4.    Me datën 06.05.2005- Major.

  
  
Në Konkursin për Drejtor të Përgjithshëm të Shërbimit Korrektues të Kosovës, të  organizuar nga Ministria e Administratës Publike, të mbikëqyrur dhe monitoruar nga organizatat joqeveritare dhe Ambasada Britanike në Kosovë, shpallet kandidati më i suksesshëm në intervistë  dhe  me Vendim të Qeverisë së Kosovës, të datës 27.04.2018, z. Nehat Thaçi, emërohet Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës.  

Z. Thaçi  është i martuar, ka 3 fëmijë dhe  jeton në Ferizaj. 

 

Kontakt:
038/200-18-340
nehat.thaqi@rks-gov.net

Ndertesa Ish Rilindja, Kati VI, zyra 620 10000 Prishtine, Republika e Kosoves