2962 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

01 March 2021 Shpërndaje:

SHKK nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me OJQ “Ri- jeta”

 

Sot,  U. D Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Rasim Selmani së bashku me udhëheqësen e Organizatës Joqeveritare  “Ri –Jeta”, Arjeta Musliu,  kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi.

 Me këtë Memorandum Bashkëpunimi, do t`i  mundësohet Organizatës Joqeveritare “Ri-Jeta” ta mbështes Shërbimin Korrektues të Kosovës në rehabilitimin dhe risocializimin e personave të privuar nga liria përmes programeve adekuate, me theks të veçantë këshillim dhe ligjërim për persona të miturit, të cilët janë përdorues të substancave narkotike, me qëllim të riintegrimit  të tyre në  familje, punë dhe në shoqëri. 

SHKK synon që përmes bashkëpunimeve të  tilla të arrij progres në fushën e rehabilitimit, risocializimit dhe ri-integrimit të personave të privuar nga liria.

 

Kthehu tek lajmet