2232 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Koha e Vizitave


Vizitat në këtë institucion si dhe në të gjitha institucionet  tjera të SHKK-së aplikohen në bazë të ligjit dhe rregulloreve në fuqi.  Vizitat familjare për të burgosurit  zhvillohen të Hënën, të Martën, Enjten dhe të Premten  dhe atë duke filluar nga ora 8.30 deri 12.00si dhe 13.00 deri 16.00. Secili i burgosur ka të drejtë të pranoj në vizitë tre persona mbi moshën 18 vjeçare.


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur