Home | SHKK
17 January 2020, Prishtine

Shërbimi Korrektues me qendër gjysmë të hapur edhe në Lipjan

Lexo më shumë
13 January 2020, Prishtine

Drejtori i Përgjithshëm i SHKK-së, z. Nehat Thaçi priti në takim përfaqësuesit e OSCE-së

Lexo më shumë
11 January 2020, Prishtine

Në Spitalin Rajonal të Pejës vdes një i burgosur

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1204 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 476 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1204 persona
65 persona
57 persona
476 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: