Home | SHKK
01 April 2020, Prishtine

Njoftim nga SHKK

Lexo më shumë
27 March 2020, Prishtine

SHKK vazhdon realizimin e Planit operativ "“Corona Virus”

Lexo më shumë
27 March 2020, Prishtine

QEKL prodhn maska per mbrojtje nga Pandemia Covid 19

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

INSTITUCIONET KORREKTUESE

STATISTIKA JAVORE Shifrat
Numri i të denuarve 1224 persona
Numri i të pranuarve 65 persona
Numri i të liruarve 57 persona
Numri i të paraburgosurve 543 persona
Totali persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
1224 persona
65 persona
57 persona
543 persona
persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim: